Virtual sensitization meeting on CCM Nepal Elections 2022

Virtual sensitization meeting on CCM Nepal Elections 2022

CCM Nepal is preparing for the elections of its new membership. The representatives would be elected through a transparent and inclusive election process. In this regard, CCM Nepal- Election Committee is conducting a virtual sensitization meeting before the publication of Expression of Interest (EOI).

The meeting details are mentioned below:

Agenda of the meeting: To sensitize on the upcoming CCM Nepal elections 2022

Date: 10th Feb 2022, Thursday

Time: 2-5 pm Nepal Standard Time (NPT) 

Zoom Meeting Link:https://careorg.zoom.us/j/94320623387?pwd=SXdaZTFYemtCZG03VmRMeGZmbVhXZz09

Meeting ID: 943 2062 3387

Passcode: 415158

Please kindly share the message to other relevant civil society and community stakeholders and join in the meeting at least 10 minutes before.

हामी तपाइँलाई सीसीएम नेपालले आफ्नो नयाँ सदस्यताको निर्वाचन लागी तयारी गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छौं। उक्त प्रतिनिधिहरु पारदर्शी र समावेशी निर्वाचन प्रक्रियाबाट चयन गरिनेछ । यस सम्बन्धमा सीसीएम नेपाल–निर्वाचन समितिले आसय पत्र (Expression of Interest) प्रकाशन हुनुअघि virtual सचेतनात्मक बैठक  आयोजना गर्दैछ ।

बैठकको विवरण तल उल्लेख गरिएको छ:

बैठकको एजेन्डा: सीसीएम नेपालको निर्वाचन २०२२ सम्बन्धि
सुसचित गराउन

मिति: १० फेब्रुअरी २०२२, बिहीबार

समय: दिउँसो २-५ बजे

लिंक: https://careorg.zoom.us/j/94320623387?pwd=SXdaZTFYemtCZG03VmRMeGZmbVhXZz09

Meeting ID: 943 2062 3387

Passcode: 415158

कृपया यो सन्देश अन्य सान्दर्भिक नागरिक समाज र समुदायका सरोकारवालाहरूलाई पठाउनु होस्। कृपया कम्तिमा १० मिनेट अघि नै बैठकमा सामेल हुनहोस् ।